Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług F.H.U Biały Piec
Magdalena Cedzyńska 33-150 Wola Rzędzińska , Wola Rzędzińska 457a, NIP 6551943321 zwanej w
dalszej części także sprzedającym pod adresem www.bialypiec.pl.
Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie
bialypiec.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez
Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.
Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez
osobnego powiadamiania użytkowników.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i
zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

Pizzeria Biały Piec jest otwarta od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt.

Składanie i realizacja zamówień

Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
Minimalne zamówienie na terenie Tarnowa wynosi 25 zł z wyłączeniem Mościc.
Strefy dostaw wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej www.bialypiec.pl
Zamówienia przyjmujemy do godziny 21:45( pon-czw , ndz ) , 23:30 ( pt-sob)
Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem
zwrotnym od sprzedającego.
Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może
jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Pizzerii.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego
pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym
nasileniu ruchu.
Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej
wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT.
Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i
ilościowo.
Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.


Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym
sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po
złożeniu zamówienia w lokalu lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online ( Przelewy24).
Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością
złożonego zamówienia.
Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać
sprzedającemu w trakcie składania zamówienia

Reklamacje

Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.

Płatności internetowe obsługujemy za pośrednictwem Przelewy24.